Tarieven

“Coaching individueel”

Intakegesprek telefonisch of via Zoom: gratis

Intakegesprek op locatie: € 25,-

Sessie 60 minuten: € 45,-

Workshop: “Het hooggevoelige kind in de groep” Workshop voor leerkrachten of andere professionals over de begeleiding van het hooggevoelige kind. Twee bijeenkomsten van drie uur inclusief cursusmateriaal. 

€ 198,- inclusief cursusmateriaal en bewijs van deelname. De workshop wordt vergoed door werkgevers.

Kosten voor teamtrainingen en scholingen op aanvraag.

Scholing: “Train de trainer”

Scholing voor professionals waarin we aan de slag gaan met theoretische achtergrondkennis en praktische opdrachten rondom weerbaarheid. Na het voldoende afronden van de scholing ben je in staat zelfstandig de weerbaarheidstraining aan te bieden aan kinderen van 6 tot 16 jaar.

De scholing bestaat uit 4 maandelijkse bijeenkomsten van 4 uur. Daarnaast zal er tijd nodig zijn om aan de slag te gaan met de thuiswerkopdrachten. Dit zal ongeveer 6 uur in de maand zijn, afhankelijk van je ervaring en achtergrond.

Kosten voor de gehele scholing inclusief werkmateriaal, complete sova-enzo trainingsmateriaal, coaching gedurende en na afloop van de scholing € 495,- Kosten worden in veel gevallen vergoed door je werkgever.

De diensten van Sova-Enzo worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Sova-Enzo kiest er bewust voor om geen zorgcontract met gemeente af te sluiten. Om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de behoeften van uw kind, is er een persoonlijke aanpak nodig. Deze kan ik alleen bieden wanneer zowel ouders als ik vertrouwen hebben in de samenwerkingsovereenkomst die we aangaan. Om de begeleiding te laten slagen, is het van belang dat ouders samen met hun kind het traject actief en betrokken ingaan. Ik vind het van belang dat ouders bewust kiezen voor mijn aanpak en begeleiding, zonder dat verwijzing hierbij van invloed is. Daarnaast wil ik eerlijk kunnen adviseren of een training passend is voor uw kind, hiervoor is een persoonlijke benadering van belang.

Het is altijd mogelijk om een passende betalingsregeling af te spreken. Informeer gerust.