Tarieven

Weerbaarheidstrainingen:

€ 245,00 voor 9 bijeenkomsten,  het intake gesprek, ouderbijeenkomst, ouderbegeleiding, werkmateriaal, eindgesprek en evaluatieverslag op aanvraag.

(Betaling in termijnen mogelijk)

Workshop: “Het hooggevoelige kind in de groep” Workshop voor leerkrachten of andere professionals over de begeleiding van het hooggevoelige kind. Twee bijeenkomsten van drie uur inclusief cursusmateriaal. 

€ 198,- inclusief cursusmateriaal en bewijs van deelname. De workshop wordt vergoed door werkgevers.

Kosten voor teamtrainingen en scholingen op aanvraag.

De diensten van Sova-Enzo worden niet vergoed door de zorgverzekeraars. Sova-Enzo kiest er bewust voor om geen zorgcontract met gemeente af te sluiten. Om zoveel mogelijk aan te kunnen sluiten bij de behoeften van uw kind, is er een persoonlijke aanpak nodig. Deze kan ik alleen bieden wanneer zowel ouders als ik vertrouwen hebben in de samenwerkingsovereenkomst die we aangaan. Om de begeleiding te laten slagen, is het van belang dat ouders samen met hun kind het traject actief en betrokken ingaan. Ik vind het van belang dat ouders bewust kiezen voor mijn aanpak en begeleiding, zonder dat verwijzing hierbij van invloed is. Daarnaast wil ik eerlijk kunnen adviseren of een training passend is voor uw kind, hiervoor is een persoonlijke benadering van belang.

Het is altijd mogelijk om een passende betalingsregeling af te spreken. Informeer gerust.